Meny Stäng

Det här kan vi hjälpa dig med

Här är ett urval av de saker vi kan hjälpa dig med.

Sköldkörteln är en liten fjärilsformad körtel på halsens framsida. Sköldkörteln producerar ett hormon som påverkar nästan alla våra funktioner. Sköldkörteln styr ämnesomsättningen. Sköldkörteln kan vara underaktiv (hypotyreos) eller överaktiv (hypertyreos). Sköldkörtelproblem kan ha en autoimmun komponent som vid Hashimotos eller Grave’s syndrom. Då utvecklar kroppen antikroppar mot sin egen vävnad.

Symtom vid underaktiv sköldkörtel (hypotyreos):

 • trötthet
 • viktuppgång
 • ödem
 • sämre ämnesomsättning
 • frusenhet
 • nedstämdhet, låg motivation
 • kraftiga menstruationer
 • torr hud
 • hjärndimma

Symtom vid överaktiv sköldkörtel (hypertyreos):

 • trötthet
 • hjärtklappning
 • sömnsvårigheter
 • vallningar/svettningar
 • darrningar
 • känsla av rastlöshet
 • ångest
 • svårt att gå upp i vikt

Dina symtom är den första ledtråden. Men många av symtomen är generella och därför är det viktigt att också göra blodprovsanalys och lägga samman allt i en helhetsbedömning.

Det vanligaste sättet att undersöka sköldkörtelns funktion är att ta ett blodprov som visar ditt TSH-värde. Om ditt TSH-värde är högt är det ett tecken på att din hjärna skickar många signaler till sköldkörteln om att tillverka mer hormon. Det tyder på att sköldkörteln fungerar långsamt – att du har låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos).

Men TSH visar bara hur signalerna fungerar mellan hypofysen i hjärnan och sköldkörteln. Provet visar inte hur mycket hormon som sköldkörteln faktiskt tillverkar och omvandlar. Därför måste även sköldkörtelhormonerna T4 och T3 mätas.

Om dina symtom verkligen beror på en underfunktion av sköldkörteln utforskas orsakerna till att just din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Tarmhälsa, stress, kost, näringsstatus och livsstil har stor påverkan på sköldkörteln

Hos 2Heal samarbetar endokrinolog och gynekolog/androlog med näringsmedicinare. Vi utgår från kroppens olika system och organ och hur dom interagerar. Behöver du sköldkörtelhormoner hjälper våra specialister till med det utifrån dina individuella behov. Vissa patienter mår bättre på syntetiskt T4, och/eller T3 medan andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner. Torkad svinsköldkörtel (NDT) kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns.

En väl fungerande matsmältningsapparat är centralt för hela hälsan. Dess uppgift är att smälta maten, ta upp näring och eliminera gifter och avfall ut ur kroppen på ett effektivt sätt. Tarmfloran spelar en viktig roll både för immunförsvar och näringsupptag. Är magens funktion suboptimal får du inte bara besvär med magen utan det kan också orsaka inflammation och sätta ditt immunförsvar ur balans.

Maghälsa ett prioriterat område på din väg mot bättre hälsa – det lägger grunden till en god allmänhälsa, men är också nödvändig för hormonell balans. Dessutom påverkar din tarmhälsa direkt din hjärnhälsa! Det innebär att en ”dålig mage” på sikt kan få långtgående konsekvenser men det innebär också att du vid psykisk ohälsa måste börja med magen och att du kan må mycket bättre med rätt hjälp.

Våra läkare och näringsterapeuter hjälper dig som lider av mag- tarmproblem som tex IBS att ta reda på den bakomliggande orsaken till just dina besvär. Det gör vi genom olika vår analys av den information som framkommer vid besöket samt resultatet på dina tester. Vi arbetar både med kostbehandling och kostrekommendationer. Vi hjälper också till att balansera eventuella näringsbrister som är orsakade av ett försämrat näringsupptag. Behöver du läkemedel hjälper vi dig med det också

Hjärnan och binjurarna har stor betydelse för att kontrollera ditt stress system. Binjurarna är små körtlar som utsöndrar hormonet kortisol som påverkar dig från sömn till aktivitet på morgonen och hanterar den stress som dia vardag ger upphov till. Kroppens förmåga att hantera stress och bekämpa infektioner försämras om systemet inte är i balans upplever vi en mängd symtom

 • svårt att hantera stress
 • mental och fysisk utmattning
 • störd dygnsrytm
 • viktuppgång
 • återkommande infektioner
 • allergier och matintoleranser
 • humörsvängningar
 • skenande tankar
 • nedsatt sexlust
 • yrsel
 • hjärndimma och dåligt minne
 • nedstämdhet
 • insulinresistens
 • ökat behov av att äta ofta/mellanmål
 • sugen på salt eller sött
 • hormonella obalanser
 • värk i kroppen

Stress aktiverar vår HPA-axel dvs vårt “stressystem”. HPA axeln består av hypotalamus, hypofysen och binjurarna. En kaskad av hormonella förändringar uppstår som leder till att kortisol utsöndras. När stressen går över stänger HPA-axeln av kortisolproduktionen och kroppen kan vila. Men vid konstant eller kronisk stress sätts HPA-axelns normala funktion ur spel.

HPA-axeln rubbas också av kroppens stress från t.ex. inflammation.

En störd dygns rytm med för mycket ljus på kvällen (t.ex. från bildskärmar) och för lite dagsljus under dagen, kan också påverka dig negativt. Även en störd blodsockerbalans påverkar HPA-axeln negativt.2Heals team undersöker hela din situation ner på cellnivå. Både din symtombild och dina blodprov är viktiga för diagnos. Vi kan även göra andra tester för att analysera dina nivåer av signalsubstanser och hormoner för att utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Om dina symtom beror på en rubbad HPA-axelsfunktion så strävar vi efter att ta reda på grundorsakerna. Vi hjälper dig  att se över din tarmhälsa, stresshantering, sömnhygien och hormonell balans. Vi söker orsaker till eventuell inflammation och rättar till eventuella näringsbrister och ger rekommendationer om en antiinflammatorisk och blodsockerstabiliserande kosthållning anpassad för dig.

Långvarig stress, en känsla av överväldigande eller utmaningar att hantera en eller flera av dina livsområden kan leda till negativa känslor  och något eller flera av nedanstående symtom:

 • nedstämdhet
 • oro
 • ångest och panikångest
 • skam och skuld
 • prestationsångest
 • otillräcklighet
 • låg självkänsla
 • stress
 • hjärndimma
 • minnesproblematik
 • sömnproblem
 • förändrad aptit
 • hjärtklappning
 • magproblem
 • ont i kroppen
 • trötthet och utmattning
 • obefogad oro och rädsla
 • rusande tankar
 • nedsatt koncentration och fokus,
 • avsaknad av motivation och driv
 • nedsatt sexlust

Psykiska besvär kan ha många olika grundorsaker och det är viktigt att hitta de underliggande orsakerna till varför du mår dåligt och samtidigt utesluta de tillstånd som kan kopplas till kroppsliga symptom/ohälsa

Hos 2Heal arbetar vi utifrån principen helhetshälsa, det innebär att vårt team av specialister letar eventuella orsaker till ditt mående ner på cellnivå. När vi uteslut  uteslutit medicinska orsaker är samtalsterapi ett mycket värdefullt verktyg för att återfå balans och sinnesro, och verktyg för att hantera dina olika livsområden.

I samtalsterapi får du hjälp att hantera stressen och dess påverkan på ditt liv. Du kan påbörja en förändringsprocess så att dina tankemönster, förmågan att hantera känslor/krav samt relation till dig själv och andra människor stärks. Du får kunskap om kroppen och nervsystemets funktion och betydelse för ditt mående och får lära dig tekniker som verktyg för återhämtning.

Våra samtalsterapeuter arbetar med olika tekniker.

Vid upplevd stress stiger stresshormonet kortisol och pulsen och blodet pumpas ut till kroppens stora muskelgrupper i ben och armar. Andningen blir grundare och kroppen är i ett spänt läge, redo att “fly eller fäkta”. Vid stor stress utan återhämtning och avslappning är det lätt att spänningar sätter sig i olika delar av kroppen, och ger trötta, stela och/eller värkande muskler.

Stress börjar alltid i hjärnan som skickar signaler till kroppen. Stresshormoner ökar och hjärtat slår snabbare, samtidigt prioriteras blodtillförsel till muskler, lungor och hjärnan. Blodtrycket höjs och man kan även upplevas hjärtklappning. Musklerna spänns och är spända så länge stressen kvarstår. Kroppen är gjord att kunna hantera stress i korta perioder, sedan behöver den vila.

Det är brist på återhämtning som är farlig. Långvarig stress påverkar kroppen negativt på många sätt, inklusive trötta, värkande och stela muskler. För att minska värken så måste du minska stressen och ge kroppen tid för återhämtning och vila.

Symptomen kan variera:

 • huvudvärk eller migrän
 • Spänningar
 • yrsel
 • hjärndimma
 • stelhet/värk i nacken, käkar
 • stelhet/värk i axlar, bröstrygg, ländrygg
 • stelhet/värk i höfter
 • stelhet/värk i armar
 • svårt att ta djupa, fulla andetag
 • oro

Vi erbjuder gynekologiska undersökningar med ultraljud och tillhörande provtagning. Till oss kan du komma för besvär eller behov som rör din sexuella hälsa, menstruation, graviditet eller klimakteriet. Vår målsättning är att bedriva vård av högsta kvalitet med ett personligt omhändertagande och korta väntetider.

Läs mer

Du som har påbörjat IVF-behandling eller äggdonation och vill göra ett ultraljud är välkommen till oss. Ultraljudet utförs görs via slidan med ett så kallat vaginalt ultraljud där tjockleken på livmoderslemhinnan mäts. Man kan även se antal äggblåsor samt hur stora de är.

Det är bra om urinblåsan är tömd när du kommer på ultraljud