Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom är ett komplext tillstånd som i stort kan beskrivas som en obalans mellan dina kroppsliga, psykiska och existentiella resurser och det livet som du lever. På den kroppsliga sidan har hjärnan och binjurarna stor betydelse för att kontrollera ditt stress-system och din återhämtning.

2Heals team undersöker hela din situation ner på cellnivå. Både din symtombild och dina blodprov är viktiga för diagnos. Vi kan även göra andra tester för att analysera dina nivåer av signalsubstanser och hormoner för att utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår. Men det är också viktigt att förstå dina psykiska och existentiella frågeställningar, problem och resurser. Behandlingen av utmattningssyndrom behöver därför en god relation och dialog mellan dig och din läkare respektive övriga professioner. Här är det viktigt att göra en individuell behandlingsplan omfattande alla dimensioner och att även stärka dina hälsofaktorer.

Förmågan att hantera stress och krav, även att bekämpa infektioner försämras om systemet inte är i balans och då kan vi uppleva en mängd symptom.

 • Svårigheter att hantera stress och krav
 • Mental och fysisk utmattning
 • Kognitiva problem såsom nedsatt koncentration, minne, planeringsförmåga
 • Emotionell instabilitet
 • Nedstämdhet
 • Störd sömn och dygnsrytm
 • Viktuppgång
 • Återkommande infektioner
 • Allergier och matintoleranser
 • Nedsatt sexlust
 • Insulinresistens
 • Ökat behov av att äta ofta
 • Salt- och sötsug
 • Hormonella obalanser
 • Värk

Behandlingen vid utmattningssyndrom består oftast av flera olika delar där man kombinerar behandling av eventuella näringsbrister med läkemedelsbehandling och samtalsterapi. Även medicinsk yoga kan vara till hjälp.

Du träffar en läkare eller nutritionist och i samband med besöket görs en individuell behandlingsplan som kan inkludera andra professioner såsom näringsterapeut, psykoterapeut och medicinsk yoga. Inför ditt besök rekommenderar vi att du beställer blodprovs-paketet “Hälsocreening” genom www.blodkollen.se/2heal. Vi vill ha provsvaren tillgängliga inför ditt besök och det tar normalt 3-5 dagar innan vi får dem. När du bokar ett besök kommer du få träffa en läkare som tar ställning till fortsatt behandling. 

Boka här

Läkare

Längden på besöket är planerad till 45 minuter.
Pris: 1800 kr

Näringsmedicin

Längden på besöket är planerad till 60 minuter.
Pris: 2100 kr
Scroll to Top