Ultraljud

En ultraljudsundersökning kan göras under hela graviditeten. Om du är gravid erbjuder vi ultraljudskontroller från och med graviditetsvecka 9.
Vi kan bland annat ge svar på hur barnet ligger i livmodern, hur länge graviditeten har pågått, var moderkakan sitter samt antal foster.

Har du påbörjat en IVF-behandling? I så fall kan vi även erbjuda ett fertilitetsultraljud där vi bland annat kan kontrollera att du har en normal ägglossning, se äggblåsornas antal och storlek samt livmoderslemhinnans tjocklek.

Vi samarbetar med Carl von Linnékliniken i Uppsala. Du kan göra dina kontroller hos oss, och fortsätta din behandling i Uppsala.

Vårdgivare

isis-amer-wahlin-sq-1000px
ISIS AMER-WÅHLIN
LÄKARE, MED DR. OCH GRUNDARE
Specialist med särskilt intresse för helhetshälsa och hormonella sjukdomar. Expertis inom hormonella sjukdomar, fertilitets- och graviditetsoptimering, barnlöshetsutredning och IVF behandling.

Funktionsmedicinskt utbildad vid IFM USA. Forskare vid Karolinska Institutet och RISE.
MÅNS EDLUND
LÄKARE

Legitimerad läkare, specialist i Kvinnosjukdomar och Förlossningar disputerad med en avhandling på Karolinska Universitetssjukhuset om rikliga menstruationer. Många års erfarenhet av utredning, behandling och forskning kring blödningsproblem och menstruationssmärtor.

Boka här

Pris: 1800 kronor
Scroll to Top