Sköldkörtel

Sköldkörteln producerar hormon som bland annat styr ämnesomsättningen och kan vara både underaktiv (hypotyreos) eller överaktiv (hypertyreos). 
Vanliga symptom vid underaktiv sköldkörtel (hypotyreos):
 • Trötthet
 • Viktuppgång
 • Svullnad
 • Sämre ämnesomsättning
 • Frusenhet
 • Nedstämdhet, låg motivation
 • Torr hud
 • Hjärndimma
 • Kraftiga menstruationer
 • Förstoppning
En överaktiv sköldkörtel producerar istället för mycket sköldkörtelhormon och kan ge motsatta symptom.

Symptom vid överaktiv sköldkörtel (hypertyreos):
 • Trötthet
 • Hjärtklappning
 • Sömnsvårigheter
 • Vallningar/svettningar
 • Darrningar
 • Känsla av rastlöshet
 • Ångest
 • Svårt att gå upp i vikt eller viktnedgång
Om dina symtom beror på en underfunktion av sköldkörteln utforskas orsakerna till att just din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Tarmhälsa, stress, kost, näringsstatus och livsstil har stor påverkan på sköldkörtelns funktion.

Vi utgår från kroppens olika system och organ och hur dom interagerar. Ibland kvarstår problem även om man vid hypotyreos behandlas med sköldkörtelhormoner. Vi hjälper dig att hitta rätt medicinering och livsstilsåtgärder utifrån dina individuella behov.

Inför ditt besök med läkare eller nutritionist rekommenderar vi att du beställer blodprovs-paketet “Hälsocreening” genom www.blodkollen.se/2heal. Vi vill ha provsvaren tillgängliga inför ditt besök och det tar normalt 3-5 dagar innan vi får dem.

Boka här

Läkare

Längden på besöket är planerad till 45 minuter.
Pris: 1800 kr

Näringsmedicin

Längden på besöket är planerad till 60 minuter.
Pris: 2100 kr
Scroll to Top