Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är beroende av många olika faktorer och det är viktigt att hitta de underliggande orsakerna till varför du mår dåligt och samtidigt utesluta de tillstånd som kan kopplas till kroppsliga symptom och fysisk ohälsa. Några vanliga symptom kopplade till psykiska besvär är nedstämdhet, låg självkänsla, ångest, sömnproblem, onormal trötthet och hjärtklappning.
När du bokar ett besök hos oss får du träffa en behandlare med lång erfarenhet av patienter med psykisk ohälsa. Vi gör en utredning för att ställa rätt diagnos och finna de faktorer som också eventuellt kan kopplas till din kroppsliga ohälsa. Om nödvändigt sätter vi in medicinering eller fasar ut befintlig.

Via psykoterapi får du hjälp att hantera de faktorer som påverkar ditt liv och hjälp till en ökad förståelse för hur just ditt känsloliv fungerar. Vi hjälper dig att genom en förändringsprocess hantera dina tankemönster, dina känslor och kraven du känner, samt att relationen till dig själv och andra människor stärks. Vi arbetar förebyggande och behandlande i samråd med dig. Vi ger dig kunskap om kroppen och om nervsystemets funktion och dess betydelse för hur du mår, och du får lära dig tekniker för ökat välbefinnande och verktyg för återhämtning. Vårt mål är alltid helhetshälsa, då vi vet att allt hänger ihop. Vi hjälper dig att behandla depression, utmattningssyndrom, ångest, oro och stress.

Vårdgivare

BENGT NÄSLUND
KOGNITIV BETEENDETERAPEUT
Kognitiv beteendeterapeut (KBT) samt Instruktör inom MBSR – Mindful Based Stress Reduction.

Mångårig erfarenhet av att hjälpa människor med stressproblematik, depression och ångestproblematik. Bengt jobbar med dig enligt en viss struktur på ett konkret och aktivt arbetssätt samt i ett samarbetande klimat.
CLAES-OTTO HAMMARLUND
SJUKHUSPRÄST OCH PSYKOTERAPEUT
Sjukhuspräst senior, leg.psykoterapeut och bl.a. handledare i psykosocialt arbetssätt.

Har varit stiftssamordnare för sjukhuskyrkan i Stockholm och startade landets första högskoleutbildning i emotionell krishantering. Har mycket stor erfarenhet av patienter med diffusa och psykosocialt handikappande symptom.
LARS-ERIK WÅHLIN
LÄKARE

Specialist i allmänmedicin med mer än 30 år som kliniker och vårdcentralschef.

Speciellt intresse för psykisk ohälsa och lång erfarenhet av helhetshälsa​. Har arbetat holistiskt i hela sitt verksamma liv.

URSULA FLATTERS
LÄKARE
Specialist i allmänmedicin med över 30 års erfarenhet som läkare och chef på Vidarkliniken och Vidar Vårdcentral.

Stort intresse för helhetshälsa och tar emot alla patienter som tillhör allmänmedicinens område. Stort erfarenhet även med rehabilitering av bl.a. patienter med cancer och Iscador behandling

Boka här

Psykoterapi

Läkare

Längden på besöket är planerad till 45 minuter. 
Pris läkare: 1800 kr
Pris psykoterapi: 950 kronor
Scroll to Top