När du vill bli gravid

Det kan finnas flera orsaker till svårigheter att få barn och problemet kan ligga hos både mannen och kvinnan.

När du bokar ett besök hos oss får du träffa en läkare som är specialist i kvinnosjukdomar om du är kvinna och en specialist i andrologi om du är man. Samtliga har lång erfarenhet från universitetssjukhus.


Helhetshälsa är centralt för en frisk graviditet. När du kommer till oss blir du undersökt och utredd på flera plan för att sedan få hjälp att optimera dina förutsättningar. En frisk graviditet är nära besläktad med kvinnans och mannens hälsa före befruktningen och har betydelse för hälsan hos kommande generationer.


Inför ditt besök rekommenderar vi att du tar blodprovspaketet “Fertilitet kvinna/man” genom www.blodkollen.se/2heal. Vi vill ha provsvaren tillgängliga inför ditt besök och det tar normalt 3-5 dagar innan vi får dem. När du har bokat en tid kommer du även få ett frågeformulär som vi vill att du fyller i innan besöket för att vi ska ha så mycket information om dig som möjligt och för att optimera tiden du har med läkaren. Ett spermaprov tillkommer och lämnas efter din första kontakt.

Skulle du behöva infertilitetsbehandling samarbetar vi med Carl von Linnékliniken i Uppsala så att du kan göra dina kontroller hos oss, och dina behandlingar hos dom.

Vårdgivare

STEFAN ARVER
LÄKARE, DOCENT
Överläkare, endokrinologi och andrologi med lång erfarenhet kring hormonella sjukdomar. Särskild inriktning på mannens hormonsystem och könsspecifika sjukdomar. Till detta hör hormonella problem, infertilitet och nedsatt sexuell funktion och annan sexuell problematik.

Forskare på Karolinska Institutet.
isis-amer-wahlin-sq-1000px
ISIS AMER-WÅHLIN
LÄKARE, MED DR. OCH GRUNDARE
Specialist med särskilt intresse för helhetshälsa och hormonella sjukdomar. Expertis inom hormonella sjukdomar, fertilitets- och graviditetsoptimering, barnlöshetsutredning och IVF behandling.

Funktionsmedicinskt utbildad vid IFM USA. Forskare vid Karolinska Institutet och RISE.
MÅNS EDLUND
LÄKARE

Legitimerad läkare, specialist i Kvinnosjukdomar och Förlossningar disputerad med en avhandling på Karolinska Universitetssjukhuset om rikliga menstruationer. Många års erfarenhet av utredning, behandling och forskning kring blödningsproblem och menstruationssmärtor.

Boka här

Man

Kvinna

Längden på besöket är planerad till 45 minuter. 
Pris: 2500 kronor
Scroll to Top