Långvarig smärta

Smärtsinnet finns i hjärnan och tar emot smärtsignaler från kroppen. Vid långvarig smärta är det vanligt att smärtsinnets känslighet ökar vilket i sin tur kan förvärra situationen. Smärtan kan även kvarstå trots att den utlösande orsaken har försvunnit. 

Det är även vanligt att själva smärtan resulterar i andra symptom såsom:

  • Koncentrationssvårigheter och andra kognitiva problem
  • Onormal trötthet och ångest
  • Sömnsvårigheter 
  • Yrsel
  • Hjärtklappning
  • Svettningar
  • Buksmärtor

Långvarig smärta är en komplex sjukdom som med tiden involverar kropp och själ. Det finns flera olika metoder vid behandling av långvarig smärta. När du bokar ett besök hos oss kommer du få träffa en specialist i allmänmedicin med lång erfarenhet av smärtrehabilitering ur ett helhetsperspektiv. I samråd med dig görs en individuell behandlingsplan. I regel behövs ett samarbete med en fysioterapeut, men även medicinsk yoga, samtalsterapi och kostrådgivning kan vara aktuella.

Boka här

Läkare

Längden på besöket är planerad till 45 minuter. 
Pris: 1800 kr

Fysioterapi

Längden på besöket är planerad till 60 minuter.
Pris: 1500 kronor
Scroll to Top