Difffusa besvär hos kvinnor

Ibland kan det vara svårt att veta i vilken hormonell fas man befinner sig enbart baserat på symptom och menstruationen. Vi hjälper vi dig att tolka dina symptom och ditt blodprov och informerar dig om de valmöjligheter du har och vilka för- och nackdelarna är för just dig när det kommer till att välja eller avstå från hormonersättning.
Vanliga känslomässiga symptom i förklimakteriet är:
 • Irritation
 • Ilska
 • Känna sig otillräcklig
 • Vara uppe i varv
 • Depression
 • Oro
 • Ångest
 • Humörsvängningar
 • Minskad självkänsla
 • Sömnproblem
 • Ibland ökad sexlust
Fysiska symptom kan vara:
 • Rikliga blödningar med klumpar (levrat blod)
 • Kortare menscykel
 • Vallningar och svettningar
 • Ömma bröst
 • Järnbrist
 • Viktuppgång
När hormonerna av någon anledning minskar i nivå eller börjar fungera sämre, kommer du med största sannolikhet att känna av det. Samspelet mellan hormonerna och signalsubstanserna under de hormonella förändringarna i ditt liv lägger i stort sett grunden för hur du mår.

Signalsubstanserna i hjärnan, som i sin tur påverkar vårt psykiska mående är kopplade både till östrogen och progesteron och har starka positiva effekter i kroppen bland annat är de. antiinflammatoriska. Sjunkande hormoner påverkar även hur du mår rent fysiskt och kan till exempel. ta sig uttryck i form av diffus smärta och värk.

Både kost och näring och stress och återhämtning påverkar hur du och din kropp hanterar perioden som kallas förklimakteriet.

Vi hjälper dig att först förstå varför du mår som du gör och erbjuder sedan en individuell rådgivning och behandling för att lindra dina besvär och även se möjligheterna i denna period av ditt liv. Rådgivningen kan omfatta kost, livsstil och de särskilda frågor du har.


När du bokar en tid hos oss kommer du få träffa en barnmorska och/ eller en läkare som kartlägger ditt mående och vilken behandling som passar just dig bäst. Inför ditt besök rekommenderar vi att du tar blodprovspaketet “Hälsoscreening” genom www.blodkollen.se/2heal. Vi vill ha provsvaren tillgängliga inför ditt besök och det tar normalt 3-5 dagar innan vi får dem.

Vårdgivare

isis-amer-wahlin-sq-1000px
ISIS AMER-WÅHLIN
LÄKARE, MED DR. OCH GRUNDARE
Specialist med särskilt intresse för helhetshälsa och hormonella sjukdomar. Expertis inom hormonella sjukdomar, fertilitets- och graviditetsoptimering, barnlöshetsutredning och IVF behandling.

Funktionsmedicinskt utbildad vid IFM USA. Forskare vid Karolinska Institutet och RISE.
MÅNS EDLUND
LÄKARE

Legitimerad läkare, specialist i Kvinnosjukdomar och Förlossningar disputerad med en avhandling på Karolinska Universitetssjukhuset om rikliga menstruationer. Många års erfarenhet av utredning, behandling och forskning kring blödningsproblem och menstruationssmärtor.

susanne-friis-sq-1000px
Susann Friis-Lundevall
SJUKSKÖTERSKA FUNKTIONSMEDICIN, HÄLSOCOACH, BARNMORSKA

Barnmorska med lång erfarenhet av kvinnohälsa inom livets olika skeenden. Utbildad inom funktionsmedicin och hormonterapeut, kost- och hälsocoach.

Boka här

Läkare

Längden på besöket är planerad till 30 minuter. 
Pris: 1800 kronor

Barnmorska

Längden på besöket är planerad till 45 minuter. 
Pris: 900 kronor
Scroll to Top