Återkommande urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektion orsakas av uppåtstigande bakterier. Blåskatarr är den vanligaste formen av urinvägsinfektion och kan leda till sveda och att du behöver kissa ofta.

Orsaken till att kvinnor drabbas av urinvägsinfektion i större utsträckning än män är att urinröret är kortare hos kvinnor. Det går ofta över av sig själv men man kan ibland behöva behandling. Vanliga symptom vid urinvägsinfektion som orsakat blåskatarr är:

  • Du behöver kissa ofta
  • Sveda när du kissar
  • Smärta i nedre delen av magen
  • Blod i urinen

Om du drabbas av återkommande besvär är det viktigt att utreda om det finns någon bakomliggande sjukdom eller förändring i kroppen, som gör att du behöver behandling. 

När du bokar ett besök hos oss får du träffa en erfaren läkare som kommer ta ställning till fortsatt utredning och behandling. I samband med besöket tar vi  en urinodling. Vid upprepade besvär kan även blodprover bli aktuella.

Vårdgivare

URSULA FLATTERS
LÄKARE
Specialist i allmänmedicin med över 30 års erfarenhet som läkare och chef på Vidarkliniken och Vidar Vårdcentral.

Stort intresse för helhetshälsa och tar emot alla patienter som tillhör allmänmedicinens område. Stort erfarenhet även med rehabilitering av bl.a. patienter med cancer och Iscador behandling

Boka här

Längden på besöket är planerad till 30 minuter. 
Pris: 1800 kronor
Scroll to Top