Meny Stäng

Din hälsa är livsstilsrelaterad

2Heal är en vårdgivare med helhetsperspektiv på din hälsa. Vi erbjuder vård och behandling som tar hänsyn till dina unika förutsättningar och livsstil.

2Heal arbetar enligt en metod som innebär att vi behandlar och förebygger. Vi behandlar orsakerna till sjukdom och ohälsa genom skräddarsydd och patientcentrerad vård. 

Genom ett individuellt angreppsätt arbetar vi tillsammans med dig för att återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i din kropp. Förändringen utgår ifrån en helhetssyn på hälsa och består av förebyggande och behandlande insatser.

2Heal ser dig som en enhet och inte en samling isolerade delar. I stället för att ta en medicin som dämpar symptomen är analyserar vi ända ner på cellnivå och identifierar de näringsämnen som är centrala för kroppens processer och de problem som hindrar läkning. Behöver du läkemedel hjälper vi dig även med det.

Du som individ har en högst unik biologi. Genom en hälsoenkät som hjälper dig att beskriva din situation, en läkarundersökning och riktade tester, utvärderar vi just din situation och lägger grunden för din individuella behandlingsplan. 

2Heals team analyserar din hälsa utifrån provsvar och specifika biokemiska analyser och söker tillsammans med dig grundorsakerna bortom dina symptom. 

Vår passion är att bygga din hälsa. Med vår kunskap och breda kompetens erbjuder vi dig trygg och evidensbaserad vård med dig som patient i centrum.

Individanpassad medicin

Många lider av ohälsa, 51 % av svenskarna är överviktiga eller feta och ca 400 000 har diabetes, en siffra som kommer att fördubblas inom 12 år om vi ingenting gör. Autoimmuna sjukdomar, cancer, demens och autism ökar snabbt. 440 000 människor i Sverige äter sköldkörtelhormon, oftast pga en autoimmun sjukdom i sköldkörteln.

Individanpassad medicin eller precisionsmedicin eller funktionsmedicin som det också kallas kan hjälpa dig att förstå vad just DU ska göra. Det är ett system-orienterat, holistiskt medicinskt arbetssätt som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de underliggande orsakerna till individens ohälsa. Kroppen ses som ett komplext integrerat nätverk, inte en samling enskilda organ. Det innebär att man arbetar patientcentrerat och intresserar sig för varje individ unika biokemi och genetik. Naturligt blir då fokus främst på kost, näring, rörelse, dygns rytm och livsstil. Det blir alltså en förebyggande medicin där man utforskar riskfaktorer och brister ner på cell nivå.

Dina gener påverkar hälsan

Våra gener samverkar med livsstil, miljö, matvanor, sömn och träning. Genom att veta hur just din genvariant ser ut kan du påverka vilka effekter dina gener får hos dig

Den vanligaste genvariationen är något som kallas SNP, det är kombinationer av små förändringar som gör oss till dem vi är.
Den livsstil du väljer, maten du äter, det du dricker, hur du sover och vilken motionsform du väljer har alla betydelse för din hälsa. Likaså har den miljö du vistas i betydelse för ditt mående.

Några avgörande faktorer är

  • Livsstil
  • Kost
  • Näringsstatus – brister på viktiga mikronäringsämnen
  • Inflammation
  • Oxidativ stress – giftiga ämnen som bildas i kroppen

Vi arbetar tillsammans med dig för att göra just de förändringar du behöver när det gäller näring, kost och livsstilsanpassningar. Du vet väl att tom brist på ett enda näringsämne som tex olika B-vitaminer, D-vitamin osv kan ha en stor effekt på dina gener