Din hälsa är livsstilsrelaterad

 

2Heal är en vårdgivare med helhetsperspektiv på din hälsa. Vi erbjuder vård och behandling som tar hänsyn till dina unika förutsättningar och livsstil.

2Heal arbetar enligt en funktionsmedicinsk metod vilket innebär att vi på vetenskaplig grund behandlar och förebygger ohälsa och sjukdom. Vi behandlar orsakerna till sjukdom och ohälsa genom skräddarsydd och patientcentrerad vård. 

Funktionsmedicin innebär att man arbetar för att återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen. Förändringen utgår ifrån en helhetssyn på hälsa och består av förebyggande och behandlande insatser.

2Heal ser din kropp som en enhet och inte en samling isolerade delar. I stället för att ta en medicin som bara dämpar symptomen är rekommendationen inom funktionsmedicin att tillföra de näringsämnen kroppen behöver och att lösa problem som hindrar läkning. Behöver du även läkemedel hjälper vi dig även med det.

Du som individ har en högst unik biologi. Genom en läkarundersökning, riktade tester, hälsoenkäter som hjälper oss samla in din information och samtal där vi utvärderar vi just din situation och lägger grunden för din individuella behandlingsplan. 

Vi som arbetar på 2Heal lyssnar på hela din historia och utifrån provsvar och specifika biokemiska analyser söker vi tillsammans grundorsakerna bortom dina symptom. 

Vår passion är att bygga din hälsa. Med vår kunskap och breda kompetens erbjuder vi dig trygg och evidensbaserad vård med dig som patient i centrum.